เกียรติบัตร

วิธีการขอเกียรติบัตร
1. คลิกลิงค์ เกียรติบัตร ตามรายการ
2. เลือกรายชื่อ จากปุ่ม สีชมพู
3. การดาวน์โหลด ไปที่ ปุ่ม แชร์ ลูกศรชี้ลง เลือกดาวน์โหลด 
4. ท่านจะได้รับเกียรติบัตรเป็นไฟล์ PDF

เกียรติบัตรสำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ MCUSRNC ครั้งที่ 2